Akreditasyon Çalıştayı tamamlandı

5-7 Aralık 2019 tarihlerinde Bartın’da düzenlenen Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı ülkemizin farklı üniversitelerinden öğretim elemanları ve öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin katılımı ile tamamlandı.

Amerika, Hollanda ve Almanya’dan uluslararası, yurtiçinden Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerimizin değerli öğretim üyelerinden oluşan davetli konuklarımız verimli tartışmalar ile oturumlarda yerlerini aldılar.

11 Oturumda 18 sunum ve Sonuç Paneli ile tamamlanan etkinlik başta Peyzaj Mimarlığı bölümlerimizin kalite süreçlerine yarar getireceği gibi, eğitim-öğretim çalıştaylarının çıktılarının somut olarak gerçekleştirilmesi anlamında da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Etkinliğin ortakları olan Bartın Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) ve Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) ile destekleri için TÜBİTAK’a teşekkür ederiz.

Daha önce etkinlik web sayfasında yayınlanan bildiri özetlerine ek olarak tam metin makaleler PEYZAJ – Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi ‘nde yayınlanacaktır.

Etkinliğimize başından bu yana destek veren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Orhan Uzun ve ekibi ile katkıları için Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve İBEV Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bankoğlu’ ya teşekkür ederiz.

Çalıştay Düzenleme Kurulu

Çalıştay Anı Fotoğrafı

Çalıştay Davetli Konuşmacılarımız

Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı 5-7 Aralık 2019 tarihinde, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Ulusal ve Uluslararası önemli kurum ve kuruluşlardan davetli konuklarımızın olduğu etkinliğe bekliyoruz.

Davetli Konuklar /

-Prof. Sadık ARTUNÇ – Mississipi Devlet Üniversitesi PBM Bölüm başkanı – Amerikan Peyzaj Mimarlığı Eğitmenler Konseyi (CELA) Başkanı

-Prof. Jeroen de VRIES – Le:Notre Enstitüsü Başkanı – Hollanda

-Prof. Gert BISCHOFF – Erfurt Üniversitesi – Almanya

-Prof.Dr. Öktem VARDAR – TED Üniv. Kurucu rektörü, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu üyesi

-Ayhan KOÇER – Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) temsilcisi

-Serhan BAŞER – MÜDEK Akreditasyon Yöneticisi

– Prof.Dr. Veli Ortaçeşme – PEMDER Başkanı

– Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya – İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı

– Peyzaj Mimarı Mehmet Cemil Aktaş – CapsOffice- İstanbul

Detaylar : www.pemakreditasyon.wordpress.com

Prof.Dr. Öktem Vardar Bartın Üniversitesi’nde

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, TED Üni. Mütevelli Heyeti uyesi Prof.Dr. Öktem Vardar, 5-7 Aralık’ta Bartın’da TÜBİTAK,PEMDER ve Bartın Üniversitesi destekleriyle“Kalite Güvencesi ve Akreditasyon” konusunda konuşma yapacaktır.

Prof. Sadık Artunç Çalıştay konuğumuz

Mississippi Devlet Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Amerikan Peyzaj Mimarlığı Eğitmenler Birliği (CELA) Başkanı Prof. Sadık ARTUNÇ , 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde TÜBİTAK, PEMDER ve Bartın Üniversitesi destekleriyle Bartın’da gerçekleştirecek olan “Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı’na” davetli konuşmacı olarak katılacak ve “ABD’de Peyzaj Mimarlığı Programlarının Akreditasyonu: LAAB Akreditasyon Kriterleri ve uygulamaları” konusunda konuşma yapacaktır.

Çalıştay Hakkında

Akreditasyon, yükseköğretimde kalite güvence süreçlerini destekleyen bir olgudur. Ülkemizdeki yükseköğretimin kalitesini artırmaya yönelik olarak hazırlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle çerçevesinde oluşturulan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapmakta, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmektedir. YÖKAK’ın görevleri arasında yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak da yer almaktadır.

Bu bağlamda bu etkinliğin amacı, Peyzaj Mimarlığı alanında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak; akreditasyonla ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları paylaşmak; ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı eğitim programlarının akreditasyon çalışmalarına katkıda bulunmak ve bu alanda işbirliğini teşvik etmektir.

Çalıştay Konuları /

  1. Yükseköğretimde akreditasyon
  2. İç ve dış kalite güvencesi
  3. Kurumsal dış değerlendirme
  4. Bologna süreci
  5. Akreditasyon kuruluşları
  6. Avrupa yükseköğretiminde standartlar ve kalite güvencesi
  7. Peyzaj Mimarlığında Akreditasyon Çalışmaları ve Güncel Durum

Yer/ Tarih : Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Konferans Salonu / 5-7 Aralık 2019